.
 
תמונה של אישה עם מסיכת קורונה

לוקחים אחריות

מיזמים

למאבק בקורונה

אייקון של מגאפון

Photo by Anna Shvets from Pexels

בימים אלו של התמודדות אישית ולאומית עם ההתפרצות הנוספת של וירוס הקורונה בישראל,

מתחדדת החשיבות של הקפדה על ההנחיות וצמצום התחלואה, זאת בעיקר לאור התרופפות המשמעת והאחריות האזרחית שנובעת, בין היתר, מהתחלת חיסון האוכלוסייה.

 

המועצה הישראלית להתנדבות, הפועלת בשיתוף עם הרשת האזרחית למאבק בקורונה, קיבלה תרומה המאפשרת לה להעניק מענקים לחיזוק יוזמות התנדבותיות וקהילתיות שונות, הפועלות בימים אלה לעודד אוכלוסיות ואזרחים לשמירה והקפדה על ההנחיות ויציאה להתחסן.

חיזוק היוזמות נעשה באמצעות מענק כספי חד פעמי, בהתאם לצרכים השונים העולים מהיוזמות, אשר יאפשר להן לחזק את פעילותם של המתנדבים/ות והפעילים/ות במגוון דרכים, בין פברואר-מאי 2021.

גם עכשיו ממשיכים להתנדב

הרשת האזרחית למאבק בקורונה

 לוגו של המשרד לשוויון חברתי
לוגו של משרד ראש הממשלה
לוגו של מגן ישראל
לוגו של משרד הבריאות
לוגו של הג'וינט
לוגו של מרכז השלטון המקומי בישראל
לוגו של הרשת להתנדבות ישראלי והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל
לוגו של פיקוד העורף
לוגו של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לוגו של מנהיגות אזרחית
תמונה של מתנדבים עם מסיכות קורונה

המיזמים

נאמני קורונה - נוער מד"א

נאמני בניין - עכו

כתף אל כתף - חיבורים 2080

יחד למען כולנו - מל"י

פה-ריפריה משדרת - גליל תחתון

סיירת בידוד קהילתית - שוהם

אמץ סבא - נפגשים

סיירת הסברה וסיוע - יבנה