.
 
תמונה של צעירים יושבים ליד שולחן ישיבות

מי אנחנו

הקרן לחיזוק יוזמות התנדבותיות וקהילתיות למאבק בקורונה

המועצה הישראלית להתנדבות, הפועלת בשיתוף עם הרשת האזרחית למאבק בקורונה,

קיבלה תרומה המאפשרת לה לחלק באופן חד פעמי מענקים כספיים לחיזוק יוזמות התנדבותיות וקהילתיות שונות, הפועלות בימים אלה במטרה לעודד אוכלוסיות ואזרחים לשמירה והקפדה על ההנחיות ויציאה להתחסן.

המענקים יחולקו ליוזמות בהתאם לצרכים השונים שלהן, באופן שיאפשר להן לחזק את פעילותם של המתנדבים/ות והפעילים/ות להשגת מטרה זו.

אתר זה מציג את כלל היוזמות ההתנדבותיות והקהילתיות שניגשו לקול הקורא לקרן המענקים, אשר הופץ בינואר 2021.

האתר הוקם במטרה לשתף בידע ובמידע שנאסף במסגרת הקול קורא ועל מנת לקדם ולעודד את הפעילות ההתנדבותית למאבק וצמצום התחלואה ועידוד התחסנות.

אודות המועצה הישראלית להתנדבות

המועצה הישראלית להתנדבות (ע"ר), היא ארגון תשתית לקידום תרבות ההתנדבות וההשתתפות החברתית, לכלל הגילאים וכלל האוכלוסיות בחברה הישראלית.

המועצה מספקת למגוון השחקנים בשדה את התמיכה המערכתית ההכרחית, ומחזקת ומפתחת את התשתיות, את השירותים ואת הכלים הנדרשים לייזום ולחיזוק פעולות ההתנדבות, הרחבתה וקידום מקצועיותה.

היא פועלת יחד עם שותפיה מכלל המגזרים, לקידום מדיניות והעלאת המודעות להתנדבות ולמעורבות החברתית בחברה הישראלית, ולהכרה בה ובמגוון תועלותיה.

המועצה מקדמת ומפתחת התמקצעות וחדשנות בניהול ההתנדבות ככלי לשיפור איכותה והשפעתה ופועלת להרחבת מעגלי ההתנדבות, בדגש על שילוב אוכלוסיות ייחודיות במעורבות והתנדבות.

המועצה היא גוף הניהול והפיתוח של הרשת להתנדבות ישראלית.


אודות הרשת האזרחית למאבק בקורונה

הרשת האזרחית למאבק בקורונה הוקמה בתחילת אוקטובר 2020 במהלך הסגר השני.

הרשת הוקמה במטרה לחזק את האחריות האזרחית והאישית של אזרחי המדינה להקפדה על הנחיות הקורונה ובכך להביא לצמצום התחלואה גם בימים בהם ישנה תחושת אי אמון המביאה להתרופפות המשמעת.  

הרשת האזרחית למאבק בקורונה תומכת בהתגייסות ובמאמץ של החברה האזרחית הפעילה והמתנדבת, ללקיחת אחריות משותפת לשמירה על בריאות האזרחים.

לרשת חברו ארגונים רבים מכלל המגזרים בחברה הישראלית. את הרשת מובילים משרד הבריאות, מגן ישראל, פיקוד העורף, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לשוויון חברתי, מרכז השלטון המקומי, ג'וינט ישראל, הרשת להתנדבות ישראלית והמועצה הישראלית להתנדבות.

הרשת האזרחית הובילה מספר מפגשים בהשתתפות נציגים של ארגונים חברתיים, רשויות מקומיות ומובילים קהילתיים. במסגרת המפגשים הוצגו האתגרים השונים והועלו רעיונות להתמודדות עם אתגרים אלה, באמצעות שילובם של מתנדבים ופעילים בשדה.

במהלך המפגשים הועלה הצורך במשאבים כספיים שיחזקו את פעילותן של היוזמות התנדבותיות והקהילתיות הפועלות בשטח,  לטובת הקפדה על הנחיות ועידוד להתחסנות.

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות בניהול התנדבות * אחריות משותפת