.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

יוזמות התנדבותיות וקהילתיות בחברה הערבית למאבק בקורונה - אלרואד

מוביל/ת היוזמה:

המובילים למדע וטכנולוגיה אלרואד

מספר מתנדבים:

200

רקע על היוזמה:

מתנדבי עמותת אלרואד, העוסקת בחינוך מדעי טכנולוגי במטרה לצמצם את הפערים בחברה הערבית, ביצעו סקרים, אספו מידע וחקרו את נושא וירוס הקורונה בחברה הערבית לעומקו. בין היתר נבדקו רמת המודעות והיישום של ההנחיות ומידת הנכונות להתחסן נגד הנגיף. נמצא כי חוסר המודעות נרחב. במסגרת היוזמה,יפעלו המתנדבים/ות להעלות את המודעות לשמירה על הנחיות ואת המוטיבציה להתחסן, בשני ערוצים פעולה עיקריים. הראשון, דיגיטלי: הרצאות מקוונות בערבית, רדיו בערבית, הפצת סרטונים ומידע ברשתות החברתיות ועריכת ראיונות עם אנשי מקצוע בתחום. והשני, פיזית: חלוקת פליירים לתושבים ביישובים, הפצת הנחיות מודפסות על מגנטים, תליית שמשוניות ברחובות, פרסום שלטי חוצות ועוד. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

מסע הסברתי נרחב זה, יגדיל באופן משמעותי את ההבנה ואת המוטיבציה של האזרחים בחברה הערבית להשמע להנחיות, להתחסן ולהביא לצמצום התחלואה. השאיפה היא להגיע לשיעורי התחסנות דומים לפחות לאלה של החברה בכללותה.  כעבור חודשיים מתחילת היוזמה, יבוצע סקר נוסף לבדיקת האפקטיביות של ההתערבות 

פרטים ליצירת קשר:

קובי לביא  מנהל פיתוח משאבים בעמותה

kobi.lavie@alrowad.org

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת