.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

סיירת קורונה גוש עציון

מוביל/ת היוזמה:

מתנ"ס גוש עציון

מספר מתנדבים:

40

רקע על היוזמה:

במטרה להגביר את המודעות של ציבור התושבים בגוש עציון להנחיות ולשמור על המועצה ירוקה, הוקמה סיירת הקורונה, אשר מורכבת ממתנדבים/ות הפועלים באופן יחידני וקבוצתי בתוך הישובים ובמרכזים המסחריים במועצה. המתנדבים מזוהים על ידי מדבקת סיירת על חולצתם ומחלקים לעוברים ולשבים מגנט ופלייר ובו מרוכזות הנחיות משרד הבריאות. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

מתנדבי הסיירת מהווים דוגמא אישית לשמירה על ההנחיות. הם משפיעים באופן חיובי וברוח טובה, כאלטרנטיבה לענישה, המסייעת לשמירה על ההנחיות וגם מעלה את הערבות ההדדית. בני הנוער המעורבים בסיירת נתפסים באור חיובי בכך שהם מקפידים על הנחיות ומהווים דוגמא אישית לחבריהם. למעשה, כל תושב במרחב הציבורי במועצה האזורית מושפע מהפעילות. 

פרטים ליצירת קשר:

דורין עוז בדיחי

מנהלת מחלקת התנדבות

dorin@matnasetzion.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת