.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

עידוד חיסונים בקהילה - בקעת הירדן

מוביל/ת היוזמה:

מועצה אזורית בקעת הירדן

מספר מתנדבים:

15

רקע על היוזמה:

מתנדבים/ות שמסייעים לאוכלוסיית האזרחים הותיקים לקבוע תורים לחיסונים באמצעות האפליקציה של קופות החולים ומסייעים בהסעת האוכלוסייה שמתקשה להתנייד לנקודות החיסון. במקביל, פורסמו סרטונים הסברה והדרכה על מנת לעודד את האוכלוסייה להתחסן, כולל פתיחת ערוץ תקשורת עם הרופאים של קופת חולים כללית בבקעת הירדן. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההשפעה תייוצר משילוב בין הגורמים הרפואיים הממליצים לבין הסיוע של המתנדבים/ות, שעוזרים לאוכלוסיה הותיקה שלא היתה יכולה להתחסן אחרת, להגיע ולקבל את החיסון. 

פרטים ליצירת קשר:

קרן כספי דורון

רכזת תחום עבודה קהילתית

keren@jordanvalley.org.il

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת