.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

סיירת נאמני קורונה - שדות נגב

מוביל/ת היוזמה:

מועצה אזורית שדות נגב

מספר מתנדבים:

100

רקע על היוזמה:

מתנדבי סיירת נאמני קורונה יצאו להסתובב בישובים לפחות פעמיים בשבוע, הם יעודדו, יפרגנו ויתעדו שמירה על הנחיות, יחלקו מדבקות של "גם אני שומרת על הכללים" וסוכריות למי שימצא שומר על הכללים. הפעילות תתועד ותפורסם בעמוד הפייסבוק של המועצה. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

שמירת המרחב הקהילתי כנקי מקורונה תוך לקיחת אחריות קהילתית ושיתוף הציבור בהתמודדות יעילה עם האתגר. יצירת שיח ואימפקט חיובי שהופכים את המשוואה- אם עד היום עיקר השיח היה באמצעות אכיפה וקנסות, יוזמה זו מתמקדת ביצירת אווירה ותהודה חיובית להקפדה על הכללים וההנחיות באמצעות מתן פידבק חיובי לשומרי החוק והעצמת נאמני הסדר הציבורי .

פרטים ליצירת קשר:

חיה קופלד

ממונת תחום בריאות בחירום, עו"ס

hayak@sdotnegev.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת