.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מסיעים להתחסן - כרמיאל

מוביל/ת היוזמה: מרכז תרבות וספורט כרמיאל

מספר מתנדבים:

15

רקע על היוזמה:

מתנדבים/ות שעברו חיסון שני, יסיעו למוקדי החיסונים, אזרחים ותיקים בודדים שאין באפשרותם להגיע אליהם באופן עצמאי. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

המתנדבים/ות מסייעים באופן ישיר לצמצום התחלואה, היות וכל מתחסן נוסף משפיע באופן מיידי על המעגל הקרוב לו ועל צמצום התחלואה, תורם לחוסן הבריאותי והקהילתי ועל היכולת לחזור לשגרה. 

פרטים ליצירת קשר:

אסתי זרדוק

 מנהלת תחום קהילה

m-kehila@m-karmiel.org

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת