.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

חלוקת שי למתנדבים וחולי קורונה - אורנית 

מוביל/ת היוזמה:

מועצה מקומית אורנית

מספר מתנדבים:

30

רקע על היוזמה:

מתנדבים/ות מחלקים לכל חול/ת קורונה ביישוב שי בריאות המכיל פירות יבשים ומכתב המפרט את גורמי הסיוע ביישוב שיוכלו לעזור בקניות, תרופות או כל צורך אחר. המתנדבים/ות אף מחלקים שי צנוע למובדדים, הכולל בתוכו פלייר עם הנחיות הבידוד, גורמי קשר לסיוע בכל צורך ופעילויות הפגה המעודדות השארות בבית. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

הפעילות ברוח חיובית, שמגיעה עם שי צנוע, עם מידע עדכני ועם פעילות הפגה, מעודדת את התושבים להקפיד על הנחיות הבידוד ומנגישה להם מגוון של אפשרויות סיוע שיתמכו בהקפדה זו

פרטים ליצירת קשר:

שגית פרבר

 מנהלת ביטחון קהילתית

sagit@oranit.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת