.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

חיסון הוא חוסן - בני ברק

מוביל/ת היוזמה:

עיריית בני ברק

מספר מתנדבים:

200

רקע על היוזמה:

הקמת חמ"ל חיסונים בעירייה בו פועלים מתנדבים/ות ועובדים, במטרה להתקשר לכל התושבים מעל גיל 65, לוודא כי התחסנו, לסייע בקביעת תורים לחיסונים ולדאוג לשינוע למקום החיסון או לפתרונות עבור מרותקי בית. האזרחים הוותיקים שיתחסנו יקבלו מגנט מעוצב שבו יהיה כתוב "גם אני התחסנתי". 

האימפקט על המאבק בקורונה:

העלאת המודעות להתחסנות והסיוע בהנגשתו באמצעות מתנדבים/ות, יעלה את אחוז האזרחים הוותיקים המחוסנים וכפועל יוצא מכך יפחת החשש מהדבקות, פתחת החרדה והוותיקים המחוסנים ירגישו בטוחים לצאת ולדאוג לעצמם ולרווחתם. 

פרטים ליצירת קשר:

רות אייזן

 רכזת יחידת ההתנדבות

ayzen_r@bbm.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת