.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

דואגים יחד לבריאות הקהילה - קרית יערים

מוביל/ת היוזמה:

מועצה מקומית קרית יערים

מספר מתנדבים:

70

רקע על היוזמה:

מתנדבים/ות מתוך הקהילה, פועלים כ'נאמני קהילה'- שגרירים שתפקידם להעביר מסרים של שמירה על הנחיות, בדיקות וחיסונים לכלל התושבים. המתנדבים/ות פועלים באמצעות הפצת חומרים וירטואלים ומודפסים, שיחות טלפון עם שותפים,קניות וצרכים נוספים למשפחות חולי קורונה או לחייבי בידוד, על מנת שאלה ישמרו על ההנחיות והסעת אזרחים ותיקים שזקוקים לכך,  למוקדי החיסון והבדיקות. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

היוזמה גורמת להעלאת המודעות לחשיבות השמירה על בדיקות וחיסונים וכן על  חשיבות השמירה על הנחיות בידוד ועל כן תורמת לקטיעת שרשראות הדבקה ולצמצום התחלואה. 

פרטים ליצירת קשר:

חננאל 

 עו"ס קהילתי

hananel@Yearim.co.il 

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת