.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

ואהבת לרעך בקורונה - רכסים

מוביל/ת היוזמה:

מועצה מקומית רכסים

מספר מתנדבים:

50

רקע על היוזמה:

חלוקת חוברות ומדבקות לילדים, המספקות מידע אודות הקורונה. הילדים ישחקו עם ילדים אחרים במשחקים המופיעים בחוברת, יחלקו מדבקות וייצרו שיח בקרב ילדי היישוב אודות ההנחיות והחשיבות על שמירתן. השאיפה היא כי הילדים והנוער יעודדו חשיבה ומודעות בקרב כלל האוכלוסייה ביישוב. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

6,000 ילדים ייחשפו ליוזמה זו. חינוך למודעות דרך חוויה חיובית, מעניינת ומשימתית תיצור אצל הילדים שיח רב סביב הנושא ותעודד אותם להעביר את המסר גם לאוכלוסיית ההורים והמבוגרים. 

פרטים ליצירת קשר:

דוד נגר

 מנהל המחלקה לשירותים חברתיים

Davidn@rekhasim.muni.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת