.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

נשות טורעאן נגד הקורונה

מוביל/ת היוזמה:

מתנ"ס טורעאן

מספר מתנדבים:

20

רקע על היוזמה:

נשות טורען- קבוצת נשים מתנדבות בכפר, פועלת להעלאת המודעות בקרב התושבים לשמירה על הנחיות  ולחשיבות החיסון, באמצעות סדרת מפגשים, הרצאות וסדנאות אונליין. לסדנאות מוזמנים מומחים ממגוון תחומים, להדגשת חשיבות ההנחיות ולהפחתת חששות כלפי החיסון. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

פעילות נשות טורען משפיעה על כלל תושבי היישוב, כ-15,000 נפשות. הפעילות שואפת להתמודד עם פערי המידע והמודעות לכללים ולחשיבותם, ככמו גם עם מידע שגוי רב שמסתובב ושיש להפריכו, באמצעות אנשי מקצוע אמינים. הגברת הפעילות צפויה להשפיע לטובה על תודעת האנשים ביישוב וכן תגרום לעלייה במספר המתחסנים וכתוצאה מזה לירידה במספר החולים.

פרטים ליצירת קשר:

ג'עפר סבאח

 מנהל המתנ"ס

jafar@matnasim.org.il

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת