.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

ותיקים בהסברה - קרית טבעון, רמת ישי רכסים וכפר חסידים

מוביל/ת היוזמה:

עמותת שלהב"ת

מספר מתנדבים:

150

רקע על היוזמה:

מתנדבי העמותה, אזרחים ותיקים בעיקר, יעמידו דוכני הסברה וחלוקת פליירים במקומות מפתח ברשות במטרה לעודד התחסנות ולשמור על הנחיות, יכינו קמפיין שיווקי באמצעות מתנדבי מועדון המחשב, יקיימו מרוץ אופניים להעלאת המודעות להתחסנות ויארגנו הרצאות בזום באתר שלהב"ת עד הבית. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

קהל היעד המרכזי שיושפע הוא אזרחים ותיקים תושבי היישובים הרלוונטיים, שיקבלו מידע והנחיות מותיקים אחרים. עצם הדיון בנושא, העלאת המודעות, ההגעה פיזית לריכוזי אזרחים וותיקים, קמפיין ברשת והרצאות בזום – כל אלו יסייעו בשמירה על ההנחיות ומכאן גם על ירידה בשיעורי התחלואה. 

פרטים ליצירת קשר:

אלי פוליאקוב

 מנכ"ל העמותה

elipoli10@gmail.com

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת