.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

הסברה והדרכה חלוקת מסיכות בישובים - יישובי יו"ש ובקעת הירדן

מוביל/ת היוזמה:

הצלה יו"ש ללא גבולות

מספר מתנדבים:

400

רקע על היוזמה:

מתנדבי מתנדבי הארגון יוזמים בישוב שלהם הסברה והדרכה של האוכלוסיה למיגון והגברת המודעות בקהילה

האימפקט על המאבק בקורונה:

המודעות בקרב הציבור והמעורבות של תושבים למען תושבים, תעודד דינמיקה של קהילה הפועלת לשמירה על ההנחיות. 

פרטים ליצירת קשר:

חנן מלכה

 מנהל

office@hatzalah.org.il

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת