.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

ביחד יוצאים מחוזקים - שומרים על הנחיות ויוצאים להתחסן - חורה

מוביל/ת היוזמה:

המחלקה לשירותים חברתיים ,מ.מ. חורה

מספר מתנדבים:

300

רקע על היוזמה:

ילדים ובני נוער יקבלו הדרכה בקבוצות קטנות במסגרתה ייחשפו למידע אודות   החשיבות של שמירה על הנחיות ועל חשיבות החיסון בקרב בני משפחתם. הילדים ובני/נות הנוער יציירו במרחבים הציבוריים מגוון של ציורים מושכי עין המעודדים את האוכלוסייה לשמור על ההנחיות ולהתחסן. במקביל, יעודדו הילדים את בני משפחתם להתחסן. במקביל, מתנדבים/ות יערכו סרטון של מחלימי קורונה שיעבירו מסרים של חשיבות השמירה על ההנחיות. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

הילדים ברהט מהווים 54% מהתושבים בעיר והם מהווים כח שכנוע והשפעה על המבוגרים. הם יכולים לעודד את בני משפחתם, כמו גם מבוגרים אחרים בקהילה. במקביל, מחלימים מקורונה, מבוגרים בעלי דעה, יכולים לסייע ולהשפיע על אחרים לשמור על ההנחיות ולהתחסן. 

פרטים ליצירת קשר:

לילא אבו סקות, עובדת סוציאלית קהילתית  

lilaa1986@gmail.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת