.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

כולנו מתחסנים - טובא זנגריה

מוביל/ת היוזמה:

מועצה מקומית טובא זנגריה

מספר מתנדבים:

80

רקע על היוזמה:

כל פעיל/ה ומתנדב/ת בעיר לוקח/ת אחריות ברמה המשפחתית והשכונתית, לכך שהאנשים סביבו בקבוצות הגיל הרלוונטיות, יתחסנו. המתנדבים/ות אף מפעילים קמפיין פרסומי ברשות, לעידוד השמירה על ההנחיות. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

המתנדבים/ות והפעילים/ות מעבירים את המסרים לחיסון ולשמירה על הנחיות, לאנשים הקרובים אליהם במשפחה ובשכונה ועל כן, יש להם יכולת השפעה ישירה עליהם. התקווה היא כי מסרים אלה בגובה העיניים יסייעו בשמירה על הנחיות ובחיסון חלק גדול מהאוכלוסייה. 

פרטים ליצירת קשר:

עלי זנגריה, עו"ס קהילתי

azngria1@walla.co.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת