.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

צעירים לוקחים אחריות - כפר כמא

מוביל/ת היוזמה:

מועצה מקומית כפר כמא מרכז צעירים

מספר מתנדבים:

300

רקע על היוזמה:

צעירים/ות מהיישוב לוקחים אחריות על ההתנהלות השוטפת ביישוב בתקופת הקורונה, תוך מתן מענים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים ביישוב. הצעירים/ות מפעילים מערך התנדבותי מרחב המתמקד בשלושה תחומי עשייה: הסברה בשפה הצ'רקסית, עידוד חיסון בקרב האזרחים הוותיקים באמצעות שיחות טלפון, סיוע בקביעת תורים ומערך היסעים למוקדי חיסון וכן הפעלת מוקד ייעודי לאוכלוסיית הוותיקים, במסגרתו מוצע להם סיוע בקניות, תרופות וסידורים אחרים. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

היוזמה תשפיע באופן ישיר על למעלה מ-600 אזרחים ותיקים שחיים ביישוב. הסברה בשפה המתאימה, אשר פונה אישית לכלל הציבור הצ'רקסי בכפר, תצליח לעודד רבים מהם להתחסן ולשמור על ההנחיות. 

פרטים ליצירת קשר:

עארף סוסחא, מנהל מרכז צעירים

arifsusha@gmail.com 

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת