.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מתגייסים למען המלחמה בקורונה - אלבילסאן

מוביל/ת היוזמה:

אלביילסאן לקידום סביבה ותרבות

מספר מתנדבים:

120

רקע על היוזמה:

גיוס קבוצה מגוונת של 40 מתנדבים/ות תושבי היישוב והכשרתם בנושאים הרלוונטיים לפעילות הסברה בתחום: הרצאת רופא ואחות על הקורונה, החיסונים ותופעות הלוואי, הרצאה ודיון על פייק ניוז, שיח על ערבות הדדית בקהילה וכיצד ניתן לייצר הסברה אפקטיבית. המתנדבים יכתבו תכנית עבודה בליווי העמותה שתיושם במטרה לצמצם תחלואה ולעודד התחסנות בקרב התושבים. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

התכנית תפעל לשינוי עמדות בקרב מאות תושבים בכל חודש, בכל הנוגע למשמעות הקורונה ומסוכנותה, כמו גם חשיבות החיסונים והפרכת שמועות שווא בנוגע אליהם. המתנדבים יפעלו להסברה מול מגוון קהילות רב דוריות בשלושה ישובים בחברה הערבית. 

פרטים ליצירת קשר:

נזיר כנאענה, מנכ"ל העמותה

knnadeer@gmail.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת