.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

נוער מקדם בריאות מקומית - האות הבינלאומי

מוביל/ת היוזמה:

האות הבינלאומי לנוער וצעירים - ישראל

מספר מתנדבים:

70

רקע על היוזמה:

בני ובנות נוער, הפעילים במסגרת 'אות הנוער', יפעלו כמנהיגים בקהילתם ויארגנו קמפיינים ברשתות החברתיות וברחובות היישובים, לעידוד האוכלוסיה לשמירה על הנחיות ולחיסון. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

כאשר השיח מתחיל בבני ובנות הנוער, הוא מתקיים כמעט בכל בית בקהילה ומשפיע על המבוגרים בקהילה. פעילות בני הנוער תעלה את המודעות של הקהילה ביישוב ותוביל להורדה של התחלואה ולעלייה בכמות המתחסנים ביישוב. 

פרטים ליצירת קשר:

און חלפון, מנהל חינוך

onn@award.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת