.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מעודדים מתן כתף בחברה הערבית - אג'יק

מוביל/ת היוזמה:

אג'יק-מכון הנגב

מספר מתנדבים:

250

רקע על היוזמה:

מתנדבי ומתנדבות אג'יק עוברים הכשרה על ידי צוותי רפואה המספקים להם מידע חיוני על החיסון ויוצאים לפעילות שטח, במסגרתה הם פונים לציבור באופן אישי, אחד על אחד ומעבירים את המידע שלמדו על החיסון וחשיבותו. כל מתנדב/ת יהיה אחראי באופן אישי לכך שלפחות 3-4 אנשים בסביבתו הקרובה ילכו להתחסן, לאחר שקיבלו את כל המידע הנדרש. לאחר החיסון, ישמרו המתנדבים/ות על קשר עם אנשים אלה ויוודאו הגעתם גם לחיסון השני.   

האימפקט על המאבק בקורונה:

היוזמה מתבססת על ההנחה שפעילות פרטנית באחד על אחד מייצרת מחויבות ואחריות גדולה יותר ועל כן תהיה לה השפעה על שיעור המתחסנים. אם כל מתנדב/ת  ישפיע על 3-4 אנשים סביבו, היוזמה תגיע לכ-1000 איש ואישה שיושפעו ממנה בואפן ישיר ולעוד כ-5000 אנשים שיושפעו ממנה באופן עקיף, מתוך הנחה שכל מי שמתחסן, יעודד גם את משפחתו לעשות כן. 

פרטים ליצירת קשר:

נעמה גור-פלג, מנהלת מחלקת פיתוח משאבים ותקשורת שיווקית

naamag@a-n.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת