.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

יוזמה התנדבותית לתמיכה בסוכרתיים בחברה הערבית - אלשוג'עאן

מוביל/ת היוזמה:

עמותת אלשוג'עאן לסוכרת נעורים

מספר מתנדבים:

250

רקע על היוזמה:

יוזמה המתמקדת באוכלוסיית הסכרתיים (ילדים ובוגרים) בחברה הערבית,  הנמצאים בסיכון: הם חשופים יותר לוירוסים בכלל ולקורונה בפרט ועלולים לחלות באופן קשה יותר, בגלל מחלתם. מתנדבי/ות העמותה, ש-80% מהם סכרתיים, מעבירים סדנאות תמיכה והסברה מקוונות לכלל הסוכרתיים, המשלבות הרצאות של אנשי מקצוע, מפרסמים מודעות הסברה ברשתות החברתיות ובאתר העמותה, יוצרים קשר טלפוני עם הסוכרתיים ומחלקים פליירים עד לדלת הבית של הסוכרתיים ביישובים שונים בארץ.  המתנדבים/ות מלמדים את המשתתפים בפעילויות כיצד לנצל את הזמן נכון בסגר וכמה חשוב לשמור על ההנחיות. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

לעמותה כח השפעה חזק כלפי אוכלוסיית היעד שלה של סוכרתיים בחברה הערבית, שנותנים בעמותה את אמונם ועל כן מקשיבים קשב רב למסרים שיוצאים ממתנדבי ומתנדבות העמותה בכל הנוגע לשמירה על הנחיות וחיסון. הצפיה היא כי לפחות 40,000 ייחשפו למודעות ההסברה המפורסמות ברשתות החברתיות  וכי 85% מקהל היעד של הארגון יושפע, יישמר ויתחסן. 

פרטים ליצירת קשר:

נארימאן מוסלמאני, מנהלת פרויקטים

nariman@ashujaan.org

תמונות מהמיזם

מפגש תמיכה בזום
מודעה עם ילד
שיחת זום של ילד ומתנדבת
סדנה בזום
הדרכת מתנדבים בזום
ילד ומתנדבת עושים יצירה

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת