.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מתחסנים וחוזרים לשגרה . اللقاح هو الطريقة العودة للحياة الطبيعية - קלנסווה

מוביל/ת היוזמה:

מתנ"ס - מרכז קהילתי קלנסווה

מספר מתנדבים:

20

רקע על היוזמה:

מתנדבים/ות מעודדים התחסנות בקרב תושבי קלנסווה, באמצעות חלוקת חומרי הסברה, תליית שלטים, הכנת סרטונים והעלאתם  לרשתות החברתיות וחלוקת "הפתעות" לתושבים שמגיעים למתחמי החיסון בעיר. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

ליוזמה יחשפו כ-10,000 תושבים. באמצעות הסברה שמועברת על ידי תושבים תושבי העיר ובהובלת המתנ"ס, שנתפס בעיר כגוף אמין, הציפיה היא שאחוזי המתחסנים בעיר יעלו משמעותית. 

פרטים ליצירת קשר:

יפית חייקין, מנכ"לית

yafith@matnasim.org.il

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת