.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

סליחה על השאלה 'بلا مؤاخذة' - יפיע

מוביל/ת היוזמה:

מועצה מקומית יפיע

מספר מתנדבים:

20

רקע על היוזמה:

יוזמה קהילתית רב-שלבית, הפונה למגוון קהלי יעד במטרה לעודד שמירה על הנחיות ולהתחסן. ראשית, יופק  סרטון בסגנון "סליחה על השאלה"- המתבסס על תכנית הטלויזיה בערוץ כאן 11. בסרטון ישתתפו אנשי מקצוע, אנשי דת, בני נוער ונציגים מהמועצה ומפיקוד העורף והוא יציג שני סוגי שאלות:  על חשיבות החיסון ועל חשיבות השמירה על ההנחיות, בדגש על התקהלויות ותפילות. בחלק השני יסתובבו המתנדבים בכפר ויחלקו "שערות סבתא" עם דף שאלות ומסיכה לילדים. השאלות יהיו על הסרטון שפורסם ועל המצב בכפר, במטרה להעלות מודעות. המשתתפים יעלו את התשובות לרשת ויכנסו להגרלה. בשלב השלישי המתנדבים יחלקו מתנות לזוכים ובשלב הרביעי  יתקשרו המתנדבים לכל האזרחים הוותיקים בכפר על מנת לוודא שהם מתחסנים.  

האימפקט על המאבק בקורונה:

יוזמה קהילתית רב-שלבית, הפונה למגוון קהלי יעד במטרה לעודד שמירה על הנחיות ולהתחסן. ראשית, יופק  סרטון בסגנון "סליחה על השאלה"- המתבסס על תכנית הטלויזיה בערוץ כאן 11.

פרטים ליצירת קשר:

ראבעה נסאר  

rabaa.nassar98@gmail.com  

צוערת- רפרנטית פרויקטים ויזמות בחינוך הבלתי פורמאלי

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת