.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

חיאה איתכם עד הבית 

מוביל/ת היוזמה:

חיאה לילדים ומשפחות נזקקים ע"ר 

מספר מתנדבים:

30

רקע על היוזמה:

מתנדבי העמותה בשיתוף פעולה עם הצופים בנצרת, מחלקים מזון ל-700 משפחות בנצרת. הפעולה מסייעת לאנשים להצטייד במוצרים בסיסיים שיאפשרו להם להשאר לפחות כמה שבועות בבית וימנעו ביקורים בסופרים ובבנק למשיכת כספים. עם המוצרים מחולקות גם מסכות ופליירים אודות החשיבות של החיסון.  מתנדבי העמותה הצעירים מציעים אף ללוות את האזרחים הותיקים לקבלת חיסון והפיקו סרטונים ברשתות החברתיות המעודדים השארות בבית וקבלת חיסון. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

היוזמה משפיעה באופן ישיר על כ-700 משפחות בנצרת. ליוזמה השפעה מעשית בכך שהיא מעלה מודעות ומעודדת השארות בבית וחיסון וכן השפעה תרבותית, בכך שאנשים מוכרים ומובילי דעת קהל לצד בני נוער וצעירים, לוקחים חלק ביוזמה ומשפיעים על הציבור. 

פרטים ליצירת קשר:

אמיר נאסר

hya.foundation@gmail.com

מנהל

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת