.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מתנדבים מרחיבים את מעגלי המתחסנים - נצרת

מוביל/ת היוזמה:

האגף לשירותים חברתיים- עיריית נצרת

מספר מתנדבים:

50

רקע על היוזמה:

מתנדבים/ות אשר עברו הכשרה לתפקידם, יצרו קשר טלפוני עם אוכלוסיות בסיכון לתחלואה ביישוב ויבררו אם הם התחסנו. במידה ולא התחסנו, יבררו את הסיבות לכך, ינהלו עמם משא ומתן לגבי חשיבות וחיוניות החיסון ויסייעו בהסרת כל חסם טכני כגון קביעת תור או הגעה למתחמי חיסון. המתנדבים/ות אף ילוו את מי שזקוק לכך למתחמי החיסון. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

היוזמה תפנה לכ6000 תושבים במגוון של מצבי סיכון לתחלואה, תעודד אותם ותסייע להם  להתחסן. בכך, האוכלוסיות הפגיעות ביותר יהיו בטוחות והתחלואה בעיר תצטמצם. 

פרטים ליצירת קשר:

מרים חאג' ח'ורי, עו"ס- רכזת התנדבות

mariam.h@nazareth.muni.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת