.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מתנדבים באהבה - מג'ד אל כרום

מוביל/ת היוזמה:

מרכז קהילתי מתנ"ס מג'ד אל כרום

מספר מתנדבים:

50

רקע על היוזמה:

ספרים מתנדבים עורכים ביקורי בית אצל אזרחים ותיקים ומעניקים להם תספורת באווירה נחמדה, תוך עידודם לשמירה על הנחיות ולכך שאין צורך לצאת מהבית. במקביל, מתנדבים מסייעים בהסעת אזרחית ותיקים לבדיקת קורונה ולחיסונים. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

היוזמה מעודדת את האזרחים הותיקים ביישוב לשמור על ההנחיות, היא מדגימה להם שאין צורך לצאת מהבתים, פרט לצרכים חיוניים ומעודדת אותם להתחסן, במקום נגיש, נוח ומוכר- במתנ"ס המקומי. 

פרטים ליצירת קשר:

ערין קדאח, רכזת מתנדבים

areen.qadah@gmail.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת