.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

סיירת קורונה בינדורית - סינדורית  - נס ציונה

מוביל/ת היוזמה:

עיריית נס ציונה

מספר מתנדבים:

100

רקע על היוזמה:

הפעלת 4 סיירות הסברה: סיירת בינדורית, סיירת צעירים/סטודנטים, סיירת שכונות ואוכלוסיות מיוחדות וסיירת נוער. כל הסיירות, בשיתוף השיטור העירוני והמשל"ט העירוני, פועלות להעלאת המודעות על ידי סיורים, חלוקת פליירים, מתנות ממותגות והודעות יזומות לתושבים. הסיירות פועלות על פי איזורי תחלואה וממוקדות ומותאמות לאוכלוסיות הספציפיות שזוהו כאוכלוסיות מטרה.

האימפקט על המאבק בקורונה:

השפעת הפעילות היא הן במישור הכללי באמצעות הסברה לכלל האוכלוסייה והן במישור הייעודי- בכך שהיא ממקדת מאמצי הסברה באוכלוסיות מיוחדות ובשכונות מסוימות. הסיירת הבינדורית תסייע לצמצם את פערי הדורות ותעורר עניין ושיח בפעילות. 

פרטים ליצירת קשר:

יעל בן נון גובר, מנהלת המחלקה להתנדבות

yael.bn@nzc.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת