.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מחסנים את סבא וסבתא - הנוער העובד והלומד

מוביל/ת היוזמה:

הנוער העובד והלומד

מספר מתנדבים:

400

רקע על היוזמה:

 חניכי וחניכות הנוער העובד והלומד, בגילאי 14-17, יתקשרו טלפונית לכ-3200 אזרחים ותיקים על מנת לדרוש בשלומם, לבדוק אם הם זקוקים לסיוע בהזמנת תור לחיסון או בהגעה לחיסון ויעבירו בעיות וצרכים שעולים, לטיפול בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות. היוזמה מתואמת עם הגורמים בקהילה: מחלקות הרווחה הרשותיות וקופות החולים ביישוב. החניכים יעברו הכשרה ותדרוך לקראת ביצוע שיחות הטלפון. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

היוזמה תגדיל בפועל את מספר המתחסנים בקרב האזרחים הותיקים. היוזמה אף מחזקת את הערבות ההדדית בחברה ואת הדאגה של בני הנוער והצעירים לאוכלוסייה שבחלקה זקוקה לסיוע על מנת לצאת להתחסן. היוזמה אף עשויה להציף צרכים נוספים של האזרחים הותיקים, שחשוב להביא למודעות הגורמים המטפלים. 

פרטים ליצירת קשר:

גילי בית דין, רכזת פעילות ארצית

gili-bd@noal.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת