.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

כולנו יחד

מוביל/ת היוזמה:

נאמני חיים

מספר מתנדבים:

350

רקע על היוזמה:

קבוצה תוססת של מתנדבים/ות יוצרת תוכן ברמה הארצית של הקפדה על הנחיות, מנגישה ידע ומסרים של אכפתיות, של לקיחת אחריות אישית ומשפחתית. ברמה המקומית, אנו בונים תאים של אחריות שעושים שלושה דברים: הסברה מותאמת קהילה, אפיון וארגון מחדש של סדר היום הקהילתי באופן שמותאם לשגרת הקורונה והקמת סירות קורונה שפועלות במרחב הציבורי ומייצרות הלך רוח של לקיחת אחריות. במסגרת היוזמה פותחו ידע וכלים ייחודיים שזמינים באתר ייעודי, לכל המעוניין. (לקשר ל: https://corona.openfox.io/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99)

האימפקט על המאבק בקורונה:

בערים בהם נאמני חיים פועלת, יש פחות צורך לעסוק באכיפה, כי הלך הרוח האזרחי מהווה גורם משמעותי המחזק הקפדה על הכללים. נאמני חיים באים למגפת הקורונה לא מתוך האשמה, אלא מתוך אכפתיות ודאגה, הלכי רוח שלאורך זמן מגבירים הקפדה. חיזוק ה'תאים' של נאמני חיים שקמו כבר ב17 רשויות, לצד בניית תשתית פשוטה וקלה להקמת רבים אחרים, תייצר נקודות אחיזה מקומיות להתמודדות קהילתית עם המגיפה. קבוצת אוכלוסיה רחבה שרתומה למאבק, ומייצרת הלך רוח של הקפדה ואי התקהלות, מייצר שינוי גדול, ומעבירה, בסופו של דבר את העיר מאדום לירוק. היא מכניסה את הידע על המגפה לרמה האזרחית קהילתית, היא הופכת הנחיות לנורמות. 

פרטים ליצירת קשר:

יונתן ווינברג, מייסד המיזם

yonatanwein@gmail.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת