.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

כתף אל כתף - door2dor  - חיבורים 2080

מוביל/ת היוזמה:

חיבורים 2080

מספר מתנדבים:

1200

רקע על היוזמה:

יוזמה אזרחית המסייעת לאזרחים ותיקים שמתקשים בתיאום חיסון דרך קופות החולים לעשות זאת וכן דואגת לליווי שלהם לבדיקה, למי שמתקשה להגיע בכוחות עצמו. המתנדבים ביוזמה מופעלים תחת המערך של Door2dor ומצטרפים בכך למאגר המתנדבים/ות הקבוע, המסייע לאזרחים ותיקים בצרכים נקודתיים וחד פעמיים בימי הסגר ובתוך השגרה: קניות של מזון ותרופות, הורדת אשפה, ביצוע תיקונים קלים בבית וכיו"ב. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

עד היום נהנו מהשירות כ-4,000 מוטבים. המטרה היא להגיע ל- 2,000 אזרחים ותיקים שלא הצליחו להתחסן. היוזמה אף נערכת לשלב בו מרותקי בית יוכלו להתחסן ולסייע במערך החיסונים בבתים. בנוסף, פועלת היוזמה להבטיח כי כל צרכיהם של האזרחים הותיקים שטרם חוסנו ימולאו, במטרה למנוע את התחלואה שלהם. 

פרטים ליצירת קשר:

ניר יששכר, מנכ"ל

nir@2080.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת