.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

 תתחסן ולחיות את החיים - מזרח ירושלים

מוביל/ת היוזמה:

עמותת קייאני להעצמה אישית וחברתית וקיימות

מספר מתנדבים:

60

רקע על היוזמה:

מתנדבים/ות מובילים מגוון פעילויות בקהילה שמטרתן להעלות מודעות ולעודד את האוכלוסיה להתחסן ולשמור על ההנחיות, ביניהן: הכנת סרטונים מעוררי מוטיבציה, הכנת פתקים המכילים משפטים חיוביים שמתמקדים בחזרה לשגרת החיים באמצעות החיסונים והשמירה על ההנחיות, העברת הרצאות זום ופייסבוק לייב להעלאת המודעות , הקמת דוכני הסברה במתנ"סים, העברת פעילויות במרכזים הקהילתיים בנושא הקורונה ושמירת ההנחיות והפצת מידע בנוגע למיקום מרכזי חיסון. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

השאיפה של היוזמה היא להגיע  ל-20000 מתושבי מזרח ירושלים ולעודד אותם להתחסן. במקביל, ההשפעה של התכנית תהיה גם על תרבות ההתנדבות בקהילות בהן היא תפעל. 

פרטים ליצירת קשר:

יוסף היכל

מנכ"ל

kayaniteam1@gmail.com

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת