.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

חצרות פעילים - יסוד המעלה

מוביל/ת היוזמה:

רשות יסוד המעלה

מספר מתנדבים:

30

רקע על היוזמה:

בני ובנות נוער מתנדבים במושבה,  ישתתפו בתחרות להכנת פלייר להגברת המודעון לחיסון. הפלייר הזוכה יזכה את המעצב שלו בפרסף יודפס ויחולק ביישוב. במקביל, בני הנוער יגיעו לחצרות של תושבים, יכינו עם הילדים מסכות מצוירות, יסבירו את המשמעות של שמירה על מרחק וכללים, תוך כדי פעילות קהילתית. לבסוף, יתקשרו בני/נות הנוער לאנשים הזקוקים להסעה לטובת קבלת חיסון.

האימפקט על המאבק בקורונה:

בני ובנות הנוער במושבה מקפידים פחות על עטיית מסכות, כך שרתימתם לפעילות שכזו, תשפיע בראש ובראשונה עליהם ועל נכונותם לשמור על הכללים. במקביל, הביקורים , ההסברה, הדוגמא האישית והפעילות לליווי הותיקים לחיסון, תצמצם את התחלואה ותגביר את החיסון.

פרטים ליצירת קשר:

לימור וישינסקי

מנהל  חינוך וקהילה

limorv@sulam.co.il

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת