.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

הקמת סיירת  מתנדבים למלחמה בקורונה  בגבעת מרדכי - ירושלים

מוביל/ת היוזמה:

מינהל קהילתי מיתרים שלוחת גבעת מרדכי

מספר מתנדבים:

40

רקע על היוזמה:

סיירת מתנדבים/ות בשכונת גבעת מרדכי. המתנדבים/ות יפעלו במשמרות ברחבי השכונה,  ילבשו חולצות של הסיירת, יוודאו כי התושבים מקפידים על הכללים ויעודדו את התושבים להתחסן. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

שיח של תושבים שמשפיעים על תושבים, יהיה אפקטיבי ומשמעותי יותר מאכיפה רגילה. המתנדבים/ות יפגינו דוגמא אישית וישכנעו את 6500  תושבי שכונה להקפיד על ההנחיות ובכך, התחלואה בשכונה תצטמצם משמעותית

פרטים ליצירת קשר:

עמליה בלס

מנהלת תחום קהילה

am.blas2018@gmail.com

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת