.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

 כולנו ביחד - קריית ים

מוביל/ת היוזמה:

ועד שכונה

מספר מתנדבים:

12

רקע על היוזמה:

ועד השכונה, המורכב ממתנדבים/ות מוכרים ומעוררי אמון בשכונה, יספקו הסבר פרטני לתושבי השכונה בנוגע להנחיות ולחיסונים. המתנדבים/ות ינגישו את המידע באופן אישי ובשפה המובנת לתושבים

האימפקט על המאבק בקורונה:

ועד השכונה מורכב מתושבים מרקעים תרבותיים מגוונים, דוברי שפות רבות. יכולתם של התושבים לדבר בגובה העיניים אל התושבים האחרים בשוק, בחנות הירקות, בדואר  או בפינת הרחוב, הופך את השיח לנגיש וברור ובוודאי ישפיע על הבנתם של התושבים את ההנחיות וההקפדה עליהן

פרטים ליצירת קשר:

איילה בר

 אחראית

ayala_bar5@walla.co.il

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת