.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מתחסנים ושומרים על החיים - ג'וליס

מוביל/ת היוזמה:

מרכז צעירים מועצה מקומית ג'וליס

מספר מתנדבים:

100

רקע על היוזמה:

בני ובנות נוער וצעירים/ות מתנדבים/ות מכינים קמפיין פרסומי הכולל שלטים, פליירים וסרטוני הסברה המיועדים לאוכלוסיית היישוב ומעודדים אותם לשמור על ההנחיות ולהתחסן. המתנדבים/ות יבקרו תושבים בבתיהם, יחלקו פליירים בצמתים ובעסקים וידאגו אף ללוות אזרחים ותיקים לחיסונים ולחלק ערכת חיטוי והגיינה לכל מתחסן/ת

האימפקט על המאבק בקורונה:

הפנייה האישית שמגיעה מבני הנוער והצעירים/ות ביישוב, תורמת לעידוד השמירה על ההנחיות ומעודדת את האזרחים להתחסן ובמקביל, מעודדת התנדבות ומעורבות בקהילה.

פרטים ליצירת קשר:

שוקי עאמר

 מנהל רכז צעירים ג'וליס

shukiamir84@gmail.com

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת