.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מתחסנים וחוזרים לחיים-בוקעאתא

מוביל/ת היוזמה:

מחלקת רווחה בוקעאתא

מספר מתנדבים:

10

רקע על היוזמה:

סיירות של בני ובנות נוער מתנדבים/ות שיסתובבו בכפר ויעודדו אנשים ברחבות לגשת להתחסן. בני הנוער אף ישתמשו בכישרונות הייחודיים שלהם להעברת המסרים, למשל באמצעות משחקים, סימולציות ושירים אותם יבצעו, לטובת העברת המסרים. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

לבני ובנות הנוער בכפר השפעה משמעותית על החברה והקהילה והם מתאפיינים בסולידריות חברתית, נכונות ורצון פנימי להתנדבות ולעשייה חברתית.  היוזמה מתמקדת בהעלאת רמת המודעות לחשיבות ולערך ההתנדבות בקהילה במקביל להעלאת רמת ההתארגנות של קהילת כפר בוקעאתא לשעת חירום ולהתנהגות לצמצום התחלואה ולעידוד החיסון. 

פרטים ליצירת קשר:

תימא פרחאת

עובדת סוציאלית

taimafarhat7@gmail.com

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת