.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

סיירת משחקים - כפר יונה

מוביל/ת היוזמה:

עיריית כפר יונה

מספר מתנדבים:

60

רקע על היוזמה:

בני ובנות נוער מתנדבים/ות מסתובבים ברשות ומקיימים החלפות של משחקים וספרים עם הילדים והתושבים, ברכב ייעודי שהוקם לשם כך, הדומה בצורתו לאוטו גלידה. תוך כי הפעילות, מעבירים בני הנוער מידע והסבר על ההנחיות ועל חשיבות ההקפדה עליהן

האימפקט על המאבק בקורונה:

פעילותם של בני ובנות הנוער תקדם תעסוקה לבני הנוער מחד ולילדים שיקבלו משחקים וספרים מאידך, תעלה את המודעות להתנהלות, תייצר גאווה מקומית ותתרום לצמצום התחלואה. 

פרטים ליצירת קשר:

דארל סולבי

 מנהל מחלקת נוער

dnoarky@gmail.com

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת