.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

רחוק בעין קרוב בלב - אלעד

מוביל/ת היוזמה:

חסדי דוד-אלעד

מספר מתנדבים:

50

רקע על היוזמה:

רתימת מנהיגים מקומיים ומתנדבי/ות שטח, ליצירת מסע הסברה וולנטרי לעידוד התושבים לשמירה על הנחיות הקורונה, תוך מתן פידבקים חיוביים, פרסי עידוד ומתריצים, בשילוב עם הפעלות אטרקטיביות לילדים ולבני נוער ויצירת תחרויות נושואת פרסים. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

מסע הסברה המתבסס על דמויות מפתח ואנשי שטח מקומיים, יהיה בעל השפעה ונוכחות, בעיקר כאשר הוא ממוקד בפעילות חיובית ומאירת פנים כלפי מי שמקפיד על ההנחיות. תושבי העיר יתחברו, יזהו ויפנימו את המסרים והתוצאה תהיה צמצום ההדבקה ועליה באחריות הציבורית המקומית. 

פרטים ליצירת קשר:

שמעון מלול

 יו"ר

shimonyo@gmail.com

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת