.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

חוסן לכולנו - ירושלים,  בני ברק, אשדוד, שומרון 

מוביל/ת היוזמה:

עלי שיח

מספר מתנדבים:

100

רקע על היוזמה:

מתנדבים/ות מהעמותה, אשא לוקחים אחריות על 30 משפחות בהם אדם עם מוגבלות ומעודדים אותן להבאתו להתחסן. היוזמה פועלת להפיג חששות של אנשים עם מוגבלות מהחיסון ולהנגיש להם את ההגעה לחיסונים, על מנת שכמה שיותר מהם ומהמעגלים סביבם יתחסנו. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההשפעה הישירה של היוזמה תהיה על כ-1000 אנשים עם מוגבלות, כאשר במעגל המשני להם 3000 אנשים נוספים, בני משפחותיהם, שיקבלו גם הם מידע ויפיגו חששות מהחיסונים. 

פרטים ליצירת קשר:

גיטה מונדרי, מנהלת דיור ותחום פיתוח

gita.m@alei-siach.org.il

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת