.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

ונשמרתם

מוביל/ת היוזמה:

צבאות ה' בע"מ (חל"צ)

מספר מתנדבים:

1200

רקע על היוזמה:

הפקת עלון הסברה לילדים ונוער, מצויר וצבעוני, ברוח היהדות בכלל וחב"ד בפרט, המכיל תוכן מן המקורות. העלון יעסוק במודעות לאחריות הסביבתית הנדרשת בתקופת הקורונה, יעודד לשמירה על הכללים לצורך שמירה על החיים ויעודד פעילויות חברתיות והתנדבות בתקופה זו. בני ובנות נוער מתנדבים/ות יחלקו את העלונים בקהילות בהן הם חיים, במקומות התנדבות, בבתי חב"ד ועוד. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

התוכן של העלון, המתבסס על המקורות, יספק מענה נכון לתפיסה של אחריות חברתית וירתום את האוכלוסיה לשמירה על ההנחיות. ההתנדבות של בני הנוער תשפיע גם היא על הקהילה, כבסיס לדוגמא אישית ואחריות חברתית . 

פרטים ליצירת קשר:

לוי נחשון, מנהל

lnachshon770@gmail.com

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת