.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

(מתחסנים בבית (שמש

מוביל/ת היוזמה:

עיריית בית שמש - אגף הרווחה והשירותים החברתיים

מספר מתנדבים:

200

רקע על היוזמה:

חיבור בין דורי של מתנדבים/ות צעירים/ות בעיר, הפועלים בתחומי חירום ורפואה, לבין אוכלוסייה פוטנציאלית להתחסן, בגילאי 40 ומעלה. המתנדבים/ות יעברו הכשרה ויערכו שיחות טלפון עם תושבים לטובת הסברה אודות חשיבות החיסון. במהלך השיחה, ימלאו המתנדבים/ות שאלון יחד עם התושב, הכולל שאלות כגון: היכן ירצה התושב להתחסן, מדוע לא התחסן עד כה, האם קיימת בעיית נגישות לחיסון וצרכים שונים שברצונו לבקש בתקופת הסגר. המתנדבים/ות אף ילוו תושבים שזקוקים לכך אל מוקדי החיסון. המתנדבים יקבלו ציוד ממותג של התכנית ואמצעי מיגון כגון: מסכה וחולצה. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

היוזמה תפעל להלעאת כמות המתחסנים בחברה החרדית, תוך חיזוק הקשר הבין דורי בין אוכלוסיית המתנדבים/ות הצעירים/ות בעיר, לבין מתחסנים בני 40 ומעלה, קשר שמספק משמעות רבה לתחושת הקהילתיות והסולידריות בעיר. היוזמה אף תחזק את תחושת השייכות של התושבים לעיר ואת ממשקי העבודה של גורמים עירוניים וקהילתיים, לטובת צמצום התחלואה בעיר. 

פרטים ליצירת קשר:

אביה קירשנבוים, רכזת התנדבות ברשות

aki-rev@Bshemesh.co.il

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת