.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

ירוקים ומחוסנים – מתנדבים לאשדוד ירוקה ומחוסנת

מוביל/ת היוזמה:

עיריית אשדוד

מספר מתנדבים:

2000

רקע על היוזמה:

בני ובנות נוער ומבוגרים מתנדבים/ות יחד, בפארקים הציבוריים, מרכזי קניות, גני שעשועים וברחובות, במטרה לשמור על הנחיות הקורונה ולעודד את התושבים להבדק ולהתחסן. לקראת הפעילות המתנדבים/ות צורפו לקבוצות וואטסאפ ייעודיות, קיבלו תסריטי שיחה והנחיות, חומרי פרסום ושיווק והכשרה הכוללת סימולציות לקראת היציאה לשטח. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

המתנדבים והמתנדבות הפנימו בעצמם את חשיבות שמירת ההנחיות ואת חשיבות קבלת החיסון, וכתוצאה מכך הם ממשיכים לקדם את שני נושאים אלו גם מעבר ל'שעות הפעילות המאורגנות' ולרתום עוד ועוד תושבים לפעולה התנדבותית מאורגנת ושאינה מאורגנת לקידום שמירת ההנחיות ועידוד תושבים להתחסן.

פרטים ליצירת קשר:

חנה בן איון, מנהלת המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות

Hanaba@ashdod.muni

תמונות מהמיזם

שלט חוצות בעד התחסנות
שלט חוצות בעד התחסנות
צילום של אישה מעודדת התחסנות
פרסום מתחמי בדיקות בפייסבוק
צילום של אנשים מעודדים התחסנות
צילום של איש מעודד התחסנות
שלט חוצות מעודד התחסנות
אדם מבוגר מתחסן
מתנדבות עם מתחסן
מתנדבים ומתחסנים במתחם התחסנוצת

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת