.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

שמים סוף להדבקות- מתחסנים ושומרים על ההנחיות! - רמלה

מוביל/ת היוזמה:

עיריית רמלה- אגף הרווחה

מספר מתנדבים:

300

רקע על היוזמה:

תושבים/ות מרחבי העיר יתנדבו לתלות בחלון ביתם/במרפסת שלטים הנושאים כיתוב כגון: "גם אני התחסנתי" או "גם אני מסתובב/ת בחוץ עם מסיכה", או משפטי חוסן כגון "יחד נתגבר על משבר הקורונה". זאת במטרה ליצור נראות במרחב הציבורי לחשיבות השמירה על ההנחיות ולחיסון ולהראות כי העניין חשוב לא רק להנהגה, אלא לאזרחים רבים ברחבי העיר. במקביל, מתנדבים/ות מרחבי העיר ימונו לנאמני קורונה, יסתובבו במקומות מרכזיים בעיר ויסבירו על חשיבות השמירה על הנחיות והחיסון, יחלקו מסיכות ועלונים ויספקו מענה לשאלות הציבור. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

בעקבות היוזמה תהיה עלייה במודעות לחשיבות השמירה על ההנחיות וההתחסנות, ותעלה תחושת האחריות בקרב המתנדבים/ות, בני משפחותיהם והקהילה הסובבת. נאמני הקורונה יוכלו לספק תשובות מקצועיות ולעודד שמירה על הנחיות וחיסונים, ולכך תהיה השפעה על כלל התושבים שיבואו עמם במגע. 

פרטים ליצירת קשר:

מרב אורנשטיין, ראש צוות קהילה

meravo@ramla.muni.il

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת