.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

רק בריאות' - קריית מלאכי'

מוביל/ת היוזמה:

קריית מלאכי

מספר מתנדבים:

200

רקע על היוזמה:

יוזמה זו כוללת מספר פרויקטים, המתמקדים בהיבט הבריאותי: 1. הקמת סיירת נאמני בריאות עירונית שתעודד שמירה על ההנחיות והתחסנות.הסיירת תסייע גם בשינוע תרופות עבור תושבים מבוגרים, מאומתים ומבודדים. 2. "אמץ ותיק"- מערך התנדבות ליצירת קשר טלפוני עם אזרחים ותיקים להפגת בדידות,לעידוד התחסנות אוכלוסיית הותיקים בעיר ולשינוע למרפאות לצורך קבלת חיסון. 3. יצירת שיתופי פעולה בין ארגוני ההתנדבות בעיר, בדגש על הגברת המודעות לבריאות. 4. כתיבת פינת בריאות חודשית במדיה הדיגיטלית של העיר. 5. הרצאות לקהילה בזום על ידי מרצים מתנדבים בנושאים הרלוונטיים להתמודדות עם משבר הקורונה. 6. קולות קוראים לציבור לעידוד יוזמות חברתיות של תושבים הקשורות לשמירה על ההנחיות. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

כל תושבי העיר יושפעו מיוזמה זו, שמכילה מספר פרויקטים ולכן מגיעה למגוון של קהלי יעד בדרכים שונות. היוזמה יוצאת מנקודת הנחה שככל שהמבודדים והמאומתים יקבלו סיוע בבתיהם, כך הם ישמרו על ההנחיות ותמנע שרשרת הדבקה. שאר הפעולות יתמכו בהעלאת המודעות ובשמירה על ההנחיות ויציאה לחיסון. 

פרטים ליצירת קשר:

גל שטיינר בן יעקב, רכזת התנדבות ועו"ס קהילתית

gal@k-m.org.il

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת