.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

סווא (יחד) מנצחים את הקורונה - ג'לג'וליה

מוביל/ת היוזמה:

המועצה המקומית ג'לג'וליה

מספר מתנדבים:

150

רקע על היוזמה:

פעילי\ות המועצה, יחד עם מתנדבים\ות מהכפר, עורכים\ות פעילויות הסברתיות ברשתות החברתיות ובשטח, במטרה לעודד את תושבי הכפר להתחסן, להיבדק ולשמור על הנחיות משרד הבריאות בנוגע לריחוק חברתי ולעטיית מסכות. הפעילויות, בהשתתפות מתנדבים\ות מהמנהיגות המקומית, כוללות הפצת מידע באמצעות משאיות כריזה ובאמצעות חלוקת חומרים, קיום אירועי הסברה והפקת סרטונים. בנוסף, המתנדבים\ות מסייעים\ות במוקדי הבדיקה והחיסון, ויחד עם לשכת הרווחה, תומכים\ות במשפחות נזקקות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

פעילות ההתנדבות תעורר את המודעות בנוגע לחשיבות השמירה על הנחיות משרד הבריאות, ובכך תגביר את ההיענות להן. בנוסף, הפעילות תסייע להפרכת הטענות כנגד החיסונים, ובכך תתרום להעלאת כמות המתחסנים. לכך תהיה השפעה חיובית משמעותית על הורדת התחלואה הבלתי יציבה בקרב תושבי הכפר. 

פרטים ליצירת קשר:

אתי כהן, אחראית קולות קוראים

pitronot2018@gmail.com

תמונות מלוות

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת