.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

הקומנדו החברתי - מבצע קורונה

מוביל/ת היוזמה:

עמותת יוצאי שלדג

מספר מתנדבים:

1300

רקע על היוזמה:

מתנדבי/ות הקומנדו החברתי של יוצאי שלדג מספקים סיוע לאזרחים, ותיקים בעיקר, במגוון של דרכים: מסייעים לאזרחים ותיקים בקבלת חיסון, מבצעים שיחות יומיות להפגת בדידות של אזרחים ותיקים, מסייעים בשליחויות של מזון, תרופות, הוצאת כלב או כל צורך אחר, מחלקים מארזי מזון לאזרחים ותיקים הזקוקים לכך, הכוללים מסכות ואלכוג'ל,  ומסייעים להם בתיקונים בבתים ובהגעה לטיפול רפואי ראשוני. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

עד כה כ-3000 איש קיבלו סיוע במסגרת יוזמה זו, כשני שליש מהם אזרחים ותיקים וניצולי שואה. השליש הנוסף הוא כל מי שזקוק לסיוע ייחודי. ההערכה היא כי באמצעות מענה לכלל צרכיהם של האוכלוסיות בסיכון, הם יימנעו מיציאה מהבית ולא ייחשפו למחלה. הסעת האזרחים הוותיקים לחיסונים תעלה את שיעור החיסון באוכלוסייה. 

פרטים ליצירת קשר:

ליאור, מנכ"לית העמותה

 lior@shaldag.org.il

אישה מתחסנת
מתנדבים מעניקים שי לקשישים

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת