.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

"הרים ירוקים"  (הרים =ראשי תיבות הרי"מ- התנדבות, רב תרבותית, ישראלית, משותפת)

מוביל/ת היוזמה:

העמותה למנהיגות ישראלית משותפת

מספר מתנדבים:

200

רקע על היוזמה:

במסגרת יוזמה זו מתנדבי/ת העמותה, מהחברה הערבית והיהודית, יפעלו בשלל פעילויות ביניהן: הסברה דו-לשונית, הסעות של מתחסנים עם מוגבלות יהודים וערבים למוקדי החיסון ובדיקות, דאגה למזון ולצרכים אחרים של אוכלוסיות בבידוד, מנטורינג לרכזי התנדבות ולמתנדבים/ות בתפקידי מפתח הפועלים בסביבה רב-תרבותית ועוד. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

יוזמה זו תפעל להגדלת מספר המתחסנים בקרב האוכלוסיות בסיכון גבוה, להגדלת כמות הנבדקים ביישובים ואיזורים אדומים, בשמירה קפדנית על כללי הבידוד, בהעלאת המודעות לחשיבות העמידה בכללים ובליווי של לפחות עשרה מנהלים ומנהיגים מהיישובים השונים, שמשפיעים כל אחד על מאות תושבים. יוזמה זו היא אף הזדמנות ליצירת תנועת התנדבות ערבית- יהודית שתמשיך לפעול בקהילה גם מעבר לתקופת מגפת הקורונה.

פרטים ליצירת קשר:

ניר שריג, מנכ"ל

nir@co-leaders.org

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת