.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מקדמים חיסונים לגיבורים - נפלטי ונפגעי השואה ברה"מ ומזרח אירופה בישראל

מוביל/ת היוזמה:

ארגון נפלטי ונפגעי השואה ברה"מ ומזרח אירופה בישראל

מספר מתנדבים:

450

רקע על היוזמה:

מתנדבים/ות בקהילה, מספקים מענה ל-15,000 אזרחים וותיקים וגיבורי שואה, המטופלים במסגרת העמותה ומוודאים כי אף אחד מהם לא נשאר ללא חיסון. המתנדבים/ות ינגישו את המידע אודות החיסון, הדרכים להתחסן ויסייעו בקביעת תורם לחיסון, לאוכלוסייה שאינה דוברת עברית וזקוקה לסיוע בשפה שלה. המתנדבים/ות אף יסייעו לוותיקים להגיע אל מקומות החיסון ויתלוו אליהם בתהליך החיסון. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

הפעלת היוזמה תאפשר להגיע למספר רב של גיבורי שואה, לעודד אותם להתחסן ולצמצם בכך את התחלואה בקרבם. הפעלת המתנדבים/ות והשיחות האישיות איתם בשפת האם שלהם, תשרה תחושת בטחון, שייכות ואכפתיות של הסביבה והקהילה. 

פרטים ליצירת קשר:

יהודה דוידוב, יו"ר הנהלת העמותה

yhudad@gmail.com

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת