.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

סיירת הסברה וסיוע - יבנה

מוביל/ת היוזמה:

עיריית יבנה

מספר מתנדבים:

60

רקע על היוזמה:

מתנדבים/ות המסיירים ברחבי העיר לטובת הסברה בנוגע לחשיבות עטיית מסיכה ושמירת מרחק. המתנדבים/ות מחלקים מסכות ובמקרים חריגים מפעילים את מערכת האכיפה בעיר. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

פעילות המתנדבים מעוררת השראה של מעורבות חברתית ומתקבלת באהבה גדולה על ידי הציבור. ההשפעה על עצירת התחלואה כבר הוכיחה עצמה במהלך פעילות המתנדבים/ות: הענות התושבים לשמירה על ההנחיות, גדלה באופן משמעותי. פעילות הסיירת הינה חלק ממגוון פעילויות אחרות המתבצעות בעיר והמהוות יחד את מפתח ההצלחה לעצירת התחלואה.

פרטים ליצירת קשר:

חיים מסינג, סגן ראש העיר

messing1@012.net.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת