.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

כולנו יחד - לוד

מוביל/ת היוזמה:

אזרחים בונים קהילה

מספר מתנדבים:

30

רקע על היוזמה:

סטודנטים\ות מתנדבים\ות מהעיר יוצרים\ות קשר עם קשישים\ות לצורך מיפוי צרכיהם\ן בתקופה הנוכחית, בנושאי חיסונים, מזון, תרופות וחורף. המתנדבים\ות והעמותה יבנו ויממשו תכנית למענה על הצרכים, שתכלול חלוקת תרופות, מזון וציוד חורף וכן סיוע בהתחסנות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות מאפשרת לקשישים\ות להישאר בבתיהם תוך קבלת צרכיהם\ן, ובכך מפחיתה את הסיכוי לתחלואה בקרבם. בנוסף, ההתנדבות מגבירה את אמון הציבור, ומעודדת אותו להיענות להנחיות. כמו כן, הנגשת המידע והסיוע בניידות מטעם המתנדבים\ות יעודדו את הקשישים\ות בקרב החברה הערבית לקבל את החיסון.

פרטים ליצירת קשר:

אמין אלגמל, יו"ר העמותה

amineljamal@gmail.com

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת